hrv
eng
ger
ita
hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska

  Početna  O nama  Opći uvjeti poslovanja  Kontakt  Sport  Apartmani  Soba  Foto galerija  EU projekti  Knjiga gostiju  

Aura Beauty & Spa Center


Aura - beauty & spa

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja


1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI

Aparthotel Tamaris dalje u tekstu hotel, plasira i prodaje uslugu smještaja i prehrane prema objavljenim informacijama, opisu , terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator tada se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike. Sve ovdje navedene stavke su sastavni dio najma, a slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s ovim uvjetima rezervacije i korištenja usluge smještaja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima rezervacijom postaje pravna obveza. Kod smještaja u hotelu primjenjuju se pravila hotela, kućni red i uobičajene uzance u hotelijerstvu. Rezervacija, najam smještaja i usluge prehrane između ugovaratelja smještaje i hotela, te poslovanje aparthotela Tamaris temelji se na hrvatskim zakonima.


2. REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE


3. NADLEŽNOST SUDA

Sve nesuglasice rješavati će se prvo sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, gost ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj nadležn je Županijski sud u Splitu.


4. CIJENE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u važećem cjeniku smještaja kada je rezervacija potvrđena. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (u opisu smještaja naznačeno izrijekom "po dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvaruju uz prethodnu najavu) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije na recepciji hotela.


5. IZMJENE S VAŠE STRANE

Ako ste spriječeni putovati, imate pravo prenijeti vašu rezervaciju na treće osobe ili na drugi termin. Međutim, morate nas obavijestiti u pisanom obliku najmanje 42 dana prije dolaska. Dok hotel ne dobije pisani pristanak od druge osobe o preuzimanju rezervacije umjesto vas, vi ste odgovorni za ukupan račun naručenih usluga.


6. OSTALE IZMJENE

Ako želite naknadne izmjene po već potvrđenoj rezervaciji, morate javiti hotelu u pisanom obliku što je prije moguće. Potrudit ćemo se udovoljiti vašim željama, ali ne možemo unaprijed dati garanciju. Za ovakve izmjene zaračunava se administrativni trošak od 100,00 kn po rezervaciji, zajedno s ostalim troškovima ako do njih zbog izmjene dođe.


7. OTKAZI REZERVACIJA


8. IZMJENE I STORNA OD STRANE HOTELA

Hotel pridržava pravo u svakom momentu izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, hotel pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.


9. PRIGOVORI

Postupak u svezi s prigovorom: Ako postoji opravdani razlog za prigovor gost istoga upućuje recepciji. Recepcija je dužna postupiti po istom prigovoru i u suradnji s gostom isti riješiti. Naknadne reklamacije na iskorištenu uslugu se ne primaju niti proizvode bilo kakve pravne učinke.


10. DOLAZAK I ODLAZAK IZ SOBE HOTELA

Utvrđen je kućnim redom hotela i nalazi se u svakoj sobi i holu hotela.


11. OBAVEZE I ODGOVORNOST GOSTA

 

  • 11.1 Kao gost, dužni ste posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i druge propise RH, te se pridržavati kućnog reda i naputaka osoblja hotela,

  • 11.2 Gost je dužan čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja usluge. Za bilo koju vrstu oštećenja naručitelju usluge snosi odgovornost i istu je dužan nadoknaditi.

12. DODATNE USLUGE

 

Plaćanje ovakvih usluga je po dogovoru. Ne preuzimamo odgovornost za dodatne usluge drugih davatelja. Molimo da se sve dodatne usluge (koje se žele koristiti) na vrijeme najave na recepciji.


13. DRUŠTVENA DOGAĐANJA I SLIČNO

Ako namjeravate organizirati neki događaj (rođendansku zabavu, vjenčanje, coctail party, večeru ili sl.) u hotelu, morate prvo tražiti dozvolu od uprave hotela. Veća događanja potrebno je najaviti prije dolaska, u svezi s tim moguće je i dodatni trošak kojeg određuje hotel.


14. SIGURNOST I VRIJEDNOSTI

Hotel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste.
Bilo kakve dragocjenosti u sobi hotela ostavljate na vlastitu odgovornost. Hotel ne snose nikakvu odgovornost za gubitak istih ako nisu bile prijavljeni i nalazile se van sefa. Gubitak stvari ili krađa prijavljuje se recepciji hotela i nadležnoj policijskoj postaji.


15. KUĆNI LJUBIMCI

 

Dovođenje kućnih ljubimaca nije dozvoljeno.


16. ODGOVORNOST HOTELA

  • 16.1 Hotel ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u hotelu, izvan pokrića police osiguravajućeg društva, ako štetni događaj nije prouzročio hotel ili njegovo osoblje krajnjom nepažnjom.

  • 16.2 Hotel nije odgovoran za gubitak, prekid ili zakašnjenje zbog bilo kakvog uzroka izvan naše kontrole uključujući ali ne ograničavajući se samo na višu silu, eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, civilne nerede, restrikcije, mjesne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabrane ulaza ili druge industrijske akcije ili prekide.

  • 16.3 U slučajevima oslobađanja od obaveze izvršenja, naša odgovornost se ograničava samo na povrat iznosa koji nam je uplaćen vezano uz rezervaciju.

  • 16.4 Hotel ne snosim odgovornost za reklamaciju koja bi proizišla zbog kvar mehaničke i druge opreme u smještaju; npr. Toplinske pumpe, bojlera, i sl. niti za prekid komunalnih usluga (struja, voda, plin i sl.).

  • 16.5 Hotel nije odgovorni za buku ili ometanje koje dolazi izvan granica posjeda ili koje je van kontrole hotelskog osoblja.

  • 16.6 Hotel nije odgovoran za događaje izvan naše kontrole, kao loše vrijeme, zakašnjenja drugih prijevoznika, kvar kućanskih aparata, ozljede koje nastanu nepropisnim korištenjem opreme i nepridržavanjem uputa, kao i namjerno izazvanom štetom od strane korisnika usluge hotela.

17. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Konačan iznos boravišne pristojbe se naplaćuje prema propisima za određenu rezervaciju ovisi o broju osoba, njihovoj dobi i terminu boravka istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.


18. NAPOMENA

Pismenom potvrdom rezervacije smještaja gost ili grupe gostiju, fizička ili pravna osoba, koja je izvršila rezervaciju u cijelosti prihvaća ove Uvjete. Opći uvjeti su dostupni na recepciji hotela i na web stranici hotela.


Petnjik d.o.o. © 2010 Sva prava pridržana        Design & development by studio quadart

web design studio quadart